Kvarteret Eknäs

Kvarteret Eknäs

Den 16 juni 1938 namngavs kvarteret Eknäs i Klingsberg. Eknäs var i slutet av 1800-talet ett torp med handelsträdgård. I början av 1900-talet styckades marken av till egnahemsbebyggelse och villasamhället kring nuvarande Eknäsgatan och Fältskärsgatan fick namnet...
Kvarteret Svavelstickan

Kvarteret Svavelstickan

Den 29 mars 2006 namngavs kvarteret Svavelstickan i Klingsberg. Namngrupp ”tobak och eld”. I området odlades tobak och den sista tobaksladan revs 1951. (Bostadshus på Ljuragatan i kvarteret Svavelstickan år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs...
Kvarteret Sankt Johannes Kyrka

Kvarteret Sankt Johannes Kyrka

Den 29 februari 1996 namngavs kvarteret Sankt Johannes Kyrka i Klingsberg. I kvarteret ligger S:t Johannes kyrka. I slutet av 1800-talet ansåg inte landsförsamlingen det vara lämpligt att kyrkan låg inne i staden. Man sålde den till Norrköpings stad och köpte i...
S:t Johannesgatan

S:t Johannesgatan

Den 14 oktober 1937 namngavs S:t Johannesgatan i Klingsberg. Döpt efter S:t Johannes kyrka. I slutet av 1800-talet ansåg inte landsförsamlingen det var lämpligt att kyrkan låg inne i staden. Man sålde den till Norrköpings stad och köpte i stället mark en bit utanför...