Den 29 mars 2006 namngavs kvarteret Svavelstickan i Klingsberg.

Namngrupp ”tobak och eld”. I området odlades tobak och den sista tobaksladan revs 1951.

(Bostadshus på Ljuragatan i kvarteret Svavelstickan år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)