Kvarteret Adjunkten

Kvarteret Adjunkten

Den 20 juni 1944 namngavs kvarteret Adjunkten i Klingsberg. Namngrupp ”kyrkliga ämbeten”. En adjunkt är en präst i början av karriären som har biträdande uppgifter. Kvarteren Adjunkten, Klockaren, Komministern, Kyrkoherden och Prosten fick sina namn efter den...
Snävaretäppan

Snävaretäppan

Den 16 juni 1938 namngavs Snävaretäppan i Klingsberg. Namnet på den lilla parken hämtades från ”den uråldriga Snävaregatan, som gick fram snett över platsen”. Snävaregatan var en åkerväg som knöt samman landsvägarna till Söderköping och Dagsberg och finns omnämnd på...
Kvarteret Holmstad

Kvarteret Holmstad

Den 15 juni 1938 namngavs kvarteret Holmstad i Klingsberg. Holmstaskolan i kvarteret invigdes 1869 och vid förra sekelskiftet var Moa Martinson elev där. Skolan kallades senare Lilla Holmstad, för att skilja den från Stora Holmstad som låg intill 1901–1994. Lilla...
Kvarteret Klingsborg

Kvarteret Klingsborg

Den 31 mars 1942 namngavs kvarteret Klingsborg i Klingsberg. Här låg från 1870-talet gården Klingsborg, en av två gårdar i Klingsberg. Den köptes 1944 av Norrköpings stad och revs när Klingsborgsskolan byggdes 1950. Åren 1986–2014 fanns Kungsgårdsgymnasiet i...