Den 29 februari 1996 namngavs kvarteret Sankt Johannes Kyrka i Klingsberg.

I kvarteret ligger S:t Johannes kyrka. I slutet av 1800-talet ansåg inte landsförsamlingen det vara lämpligt att kyrkan låg inne i staden. Man sålde den till Norrköpings stad och köpte i stället mark en bit utanför stadsbebyggelsen. Här invigdes 1906 en nygotisk kyrka efter ritningar av stadsarkitekt Karl Flodin. S:t Johannes gamla kyrka är i dag Hörsalen.

Kvarteret fick 1995 namnet Kyrkan men det byttes ut året därpå för att namnet skulle ha samma form som kvarteren S:t Olai Kyrka och Hedvigs Kyrka.

(Foto: Harri Blomberg/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)