Den 16 juni 1938 namngavs kvarteret Eknäs i Klingsberg.

Eknäs var i slutet av 1800-talet ett torp med handelsträdgård. I början av 1900-talet styckades marken av till egnahemsbebyggelse och villasamhället kring nuvarande Eknäsgatan och Fältskärsgatan fick namnet Eknäs.

(Konsum på Fältskärsgatan 14 i kvarteret Eknäs. Foto: Sune Sundahl/Arkitektur- och designcentrum)