Kvarteret Skidvallan i Klingsberg namngavs den 30 augusti 1965.

Namngrupp ”vintersport”.

(Gröndalsgatan vid kvarteret Skidvallan år 2020. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.