Kvarteret Klingsborg

Kvarteret Klingsborg

Den 31 mars 1942 namngavs kvarteret Klingsborg i Klingsberg. Här låg från 1870-talet gården Klingsborg, en av två gårdar i Klingsberg. Den köptes 1944 av Norrköpings stad och revs när Klingsborgsskolan byggdes 1950. Åren 1986–2014 fanns Kungsgårdsgymnasiet i...
Holmstagatan

Holmstagatan

Den 12 mars 1931 namngavs Holmstagatan i Klingsberg. Gatan fick sitt namn av att den leder löper förbi Holmstaskolan. Skolan invigdes 1869 och vid sekelskiftet var Moa Martinson elev här. Skolan kallas i dag Lilla Holmstad till skillnad mot Stora Holmstad som byggdes...
Klingsberg

Klingsberg

Stadsdelen har fått sitt namn av att den till stor del växte fram på gården Klingsbergs marker. På höjden i nuvarande Klingsbergsparken låg på 1400-talet gården Kalvsberg. År 1544 köpte Gustav Vasa gården, avhyste arrendebonden och upplät jorden till staden, mot...
Albrektsvägen

Albrektsvägen

Den 12 maj 1921 namngavs Albrektsvägen i Såpkullen, Söderstaden, Klingsberg och Ljura. Namnet valdes för att ”bevara minnet av Konung Albrekts brev av år 1384”. I Albrekt av Mecklenburgs privilegiebrev för Norrköping den 7 april 1384 fastställdes bland annat stadens...