Kvarteret Svavelstickan

Kvarteret Svavelstickan

Den 29 mars 2006 namngavs kvarteret Svavelstickan i Klingsberg. Namngrupp ”tobak och eld”. I området odlades tobak och den sista tobaksladan revs 1951. (Bostadshus på Ljuragatan i kvarteret Svavelstickan år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs...
Fältskärsgatan

Fältskärsgatan

Den 12 mars 1931 namngavs Fältskärsgatan i Klingsberg. Området i norra delen av Fältskärsgatan köptes upp och styckades av till tomter av Norrköpings siste fältskär Ernst Pehrsson (1875–1955) och gatan genom villaområdet fick sitt namn ”till erinran om det gamla...
Kvarteret Sankt Johannes Kyrka

Kvarteret Sankt Johannes Kyrka

Den 29 februari 1996 namngavs kvarteret Sankt Johannes Kyrka i Klingsberg. I kvarteret ligger S:t Johannes kyrka. I slutet av 1800-talet ansåg inte landsförsamlingen det vara lämpligt att kyrkan låg inne i staden. Man sålde den till Norrköpings stad och köpte i...
S:t Johannesgatan

S:t Johannesgatan

Den 14 oktober 1937 namngavs S:t Johannesgatan i Klingsberg. Döpt efter S:t Johannes kyrka. I slutet av 1800-talet ansåg inte landsförsamlingen det var lämpligt att kyrkan låg inne i staden. Man sålde den till Norrköpings stad och köpte i stället mark en bit utanför...