Kvarteret Rådmannen

Kvarteret Rådmannen

Kvarteret Rådmannen i Klingsberg namngavs den 20 juni 1944. Namngrupp ”yrken”. Rådmän var förr titeln på de personer som jämte borgmästaren bildade magistraten i en stad. Numera är en rådman en juridiskt utbildad ledamot av en tingsrätt eller en förvaltningsrätt....
Kvarteret Eknäs

Kvarteret Eknäs

Den 16 juni 1938 namngavs kvarteret Eknäs i Klingsberg. Eknäs var i slutet av 1800-talet ett torp med handelsträdgård. I början av 1900-talet styckades marken av till egnahemsbebyggelse och villasamhället kring nuvarande Eknäsgatan och Fältskärsgatan fick namnet...
Kvarteret Svavelstickan

Kvarteret Svavelstickan

Den 29 mars 2006 namngavs kvarteret Svavelstickan i Klingsberg. Namngrupp ”tobak och eld”. I området odlades tobak och den sista tobaksladan revs 1951. (Bostadshus på Ljuragatan i kvarteret Svavelstickan år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs...
Kvarteret Eknäs

Fältskärsgatan

Den 12 mars 1931 namngavs Fältskärsgatan i Klingsberg. Området i norra delen av Fältskärsgatan köptes upp och styckades av till tomter av Norrköpings siste fältskär Ernst Pehrsson (1875–1955) och gatan genom villaområdet fick sitt namn ”till erinran om det gamla...
Kvarteret Sankt Johannes Kyrka

Kvarteret Sankt Johannes Kyrka

Den 29 februari 1996 namngavs kvarteret Sankt Johannes Kyrka i Klingsberg. I kvarteret ligger S:t Johannes kyrka. I slutet av 1800-talet ansåg inte landsförsamlingen det vara lämpligt att kyrkan låg inne i staden. Man sålde den till Norrköpings stad och köpte i...