Kvarteret Gåsetäppan

Kvarteret Gåsetäppan

Kvarteret Gåsetäppan i Klingsberg namngavs den 14 oktober 1937. Namnet kommer från ett markområde som ägts av polisnotarien Johan Gåse (1817–1880) vid poliskammaren i Norrköping. (Kvarteret Gåsetäppan längs Ekenäsgatan. Foto från samlingen Alderins foto i Norrköpings...
Kvarteret Rådmannen

Kvarteret Rådmannen

Kvarteret Rådmannen i Klingsberg namngavs den 20 juni 1944. Namngrupp ”yrken”. Rådmän var förr titeln på de personer som jämte borgmästaren bildade magistraten i en stad. Numera är en rådman en juridiskt utbildad ledamot av en tingsrätt eller en förvaltningsrätt....
Kvarteret Eknäs

Kvarteret Eknäs

Den 16 juni 1938 namngavs kvarteret Eknäs i Klingsberg. Eknäs var i slutet av 1800-talet ett torp med handelsträdgård. I början av 1900-talet styckades marken av till egnahemsbebyggelse och villasamhället kring nuvarande Eknäsgatan och Fältskärsgatan fick namnet...
Kvarteret Svavelstickan

Kvarteret Svavelstickan

Den 29 mars 2006 namngavs kvarteret Svavelstickan i Klingsberg. Namngrupp ”tobak och eld”. I området odlades tobak och den sista tobaksladan revs 1951. (Bostadshus på Ljuragatan i kvarteret Svavelstickan år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs...