Den 21 december 2000 namngavs kvarteret Skidan i Klingsberg.

Namngrupp ”vintersport”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.