Kvarteret Sandbyhov

Kvarteret Sandbyhov

Den 25 juni 1958 namngavs kvarteret Sandbyhov i Haga. Kvarteret omfattar Sandbyhovs vårdhems område. Sandbyhov var en herrgårdsbyggnad som var inspektorsbostad för Ståthöga gård, vilken ofta har haft samma ägare och brukare som Sandby. Huvudbyggnaden användes som...
Gabrielsbergsgatan

Gabrielsbergsgatan

Den 19 mars 1942 namngavs Gabrielsbergsgatan i Haga.  Gabrielsberg var i slutet av 1800-talet ett småbruk som omfattade blott ett smalt område söder om Blommelund. På 1930-talet arrenderades jorden av gården Norra Lund.
Haga

Haga

Den nuvarande stadsdelen bebyggdes norrifrån i och med att Fiskebygärdet omkring 1899 började styckas upp i tomter som under 1900-talets första decennier blev Karlshovs villaområde. Sedan Norrköpings stad på 1920-talet köpt Taborsbergs herrgård och delat upp marken i...
Cedersborgsvägen

Cedersborgsvägen

Den 19 mars 1942 namngavs Cedersborgsvägen i Haga. Cedersborg byggdes på 1870- eller 1880-talet av trädgårdsmästaren Frans Cederman och köptes 1914 av Knut Ekström (1880–1931) som hade utbildat sig vid Adelsnäs trädgårdsskola och praktiserat vid Haga slott, Stockholms...
Hagagatan

Hagagatan

Den 22 januari 1942 namngavs Hagagatan i Haga. Namngiven efter gården Haga som  låg nära den plats där Rågången och Breda vägen nu strålar samman. Gården var först varit torp under Taborsberg och omkring 1918 togs marken i anspråk som kolonijord för Norrköpingsbor...
Björkallén

Björkallén

Den 19 mars 1942 namngavs Björkallén i Haga. Den gamla allén som ledde fram till herrgården Taborsberg var 1942 ännu kantad av björkar. På 1930 års karta utgjorde Björkallén norra delen av den äldre Taborsbergsvägen. Se vidare...