Den 19 mars 1942 namngavs Cedersborgsvägen i Haga.

Cedersborg byggdes på 1870- eller 1880-talet av trädgårdsmästaren Frans Cederman och köptes 1914 av Knut Ekström (1880–1931) som hade utbildat sig vid Adelsnäs trädgårdsskola och praktiserat vid Haga slott, Stockholms slott och Hults bruk. Cedersborg var vid den tiden en anläggning för fruktträd och bärbuskar, men Ekström byggde stora växthus och blev stadens mesta odlare av rosor. Han övertog två blomsteraffärer i Norrköping 1927 och utnämndes till Kunglig Hovleverantör tre år senare. Sonen Gunnar Ekström (1909–1956) tog över rörelsen vid faderns död.

Under åren 1929–1942 hette vägen Smala vägen på den del som låg norr om Taborsbergsvägen och Genvägen mellan Taborsbergsvägen och Björkallén.