Den 22 januari 1942 namngavs Hagagatan i Haga.

Namngiven efter gården Haga som  låg nära den plats där Rågången och Breda vägen nu strålar samman. Gården var först varit torp under Taborsberg och omkring 1918 togs marken i anspråk som kolonijord för Norrköpingsbor under namnet Taborsbergs koloniträdgårdar.

(Foto: Oskar Bladh. Ur Arkitektur- och designcentrums samlingar CC PDM)