Karlshovsvägen

Karlshovsvägen

Namnet Karlshovsvägen ansågs vara hävdvunnet när områdets gator namnsattes 1929. En del av Fiskebygärdet, Fiskebys del av Eneby mo, började omkring 1899 styckas av och säljas som tomter. Området, som bebyggdes efter hand under 1900-talets första decennier, fick namnet...
Riksvägen

Riksvägen

Den 22 januari 1942 namngavs Riksvägen. Den nya förbifarten i Norrköping började byggas 1941 och sju år senare invigdes Riksvägen och Riksbron. Den nya huvudleden förband Stockholmsvägen med Linköpingsvägen. Riksväg 1 – även kallad Riksettan – gick mellan...
Drivhusvägen

Drivhusvägen

Den 7 november 1929 namngavs Drivhusvägen i Haga och Enebymo. Vägen är namngiven efter ”förekomsten av stora trädgårdsanläggningar för handelsändamål” i området.
Gyllenkrooksvägen

Gyllenkrooksvägen

Den 7 november 1929 namngavs Gyllenkrooksvägen i Haga. Namnet ”hänföra sig till de sista ägarne av Taborsberg, innan denna egendom övertogs av nuvarande ägaren Aktiebolaget Taborsbergs Koloniträdgårdar”. De två ogifta fröknarna Augusta Gyllenkrok (1821–1910) och...
Blomsterängen

Blomsterängen

Den 22 januari 1942 namngavs Blomsterängen i Haga. Parken namngavs efter områdets gamla namn. Jordbruksfastigheten Blomsterängen ägdes 1908 av Stens bruk i Graversfors och kallades därför av gammal hävd Stensjorden.
Gyllenkrooksvägen

Taborsbergsvägen

Den 7 november 1929 namngavs Taborsbergsvägen i Haga. Taborsbergsvägen leder till Taborsbergs herrgård. Taborsberg med anor från 1700-talet var ”bebyggd för ståndspersoner” och räknades som herrgård. Släkten Gyllenkrook var gårdens sista adliga ägare och då bodde här...