Den 7 november 1929 namngavs Drivhusvägen i Haga och Enebymo.

Vägen är namngiven efter ”förekomsten av stora trädgårdsanläggningar för handelsändamål” i området.