Den 7 november 1929 namngavs Drivhusvägen i Haga och Enebymo.

Vägen är namngiven efter ”förekomsten av stora trädgårdsanläggningar för handelsändamål” i området.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.