Den 22 januari 1942 namngavs Riksvägen.

Den nya förbifarten i Norrköping började byggas 1941 och sju år senare invigdes Riksvägen och Riksbron. Den nya huvudleden förband Stockholmsvägen med Linköpingsvägen. Riksväg 1 – även kallad Riksettan – gick mellan Stockholm och Helsingborg, och bytte 1962 namn till E4.