Den 7 november 1929 namngavs Taborsbergsvägen i Haga.

Taborsbergsvägen leder till Taborsbergs herrgård. Taborsberg med anor från 1700-talet var ”bebyggd för ståndspersoner” och räknades som herrgård. Släkten Gyllenkrook var gårdens sista adliga ägare och då bodde här de två ”fröknarna Gyllenkrook” från Regnaholm. På 1920-talet kom gården i stadens ägo och området styckades upp i tomter som bebyggdes – först den östra delen och sedan den västra – och kom att bli Taborsbergs villaområde. Herrgårdens huvudbyggnad användes som flerfamiljshus tills den 1969 köptes av Östra Eneby församling och blev Taborsbergskyrkan, invigd 1981. Kyrkan köptes senare av kommunen, avsakraliserades 2008 och är numera Taborsbergs förskola.

Namnet Taborsberg är bibliskt. Tabors berg i Galileen, Israel, anses ha varit platsen för ”Jesu förklaring” i Matteusevangeliet. Vägnamnet var hävdvunnet när områdets gator namnsattes 1929, men då hade enbart vägdelen norr om herrgården dagens sträckning. Söderut löpte vägen först i det som numera är Björkallén och sedan längs en nu överbyggd väg i sydostlig riktning mot Finspångsvägen. Även Björkallén, Gyllenkrooksvägen och Herrgårdsvägen har fått sina namn av Taborsberg.

(Taborsbergs herrgård. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)