Den 7 november 1929 namngavs Gyllenkrooksvägen i Haga.

Namnet ”hänföra sig till de sista ägarne av Taborsberg, innan denna egendom övertogs av nuvarande ägaren Aktiebolaget Taborsbergs Koloniträdgårdar”. De två ogifta fröknarna Augusta Gyllenkrok (1821–1910) och Lovisa Gyllenkrok (1824–1904) från Regnaholm i Regna socken var ägare till Taborsberg där de också bodde fram till sin död.

(Taborsbergs herrgård. Fotograf okänd. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.