Den 7 november 1929 namngavs Gyllenkrooksvägen i Haga.

Namnet ”hänföra sig till de sista ägarne av Taborsberg, innan denna egendom övertogs av nuvarande ägaren Aktiebolaget Taborsbergs Koloniträdgårdar”. De två ogifta fröknarna Augusta Gyllenkrok (1821–1910) och Lovisa Gyllenkrok (1824–1904) från Regnaholm i Regna socken var ägare till Taborsberg där de också bodde fram till sin död.

(Taborsbergs herrgård. Fotograf okänd. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)