Namnet Karlshovsvägen ansågs vara hävdvunnet när områdets gator namnsattes 1929.

En del av Fiskebygärdet, Fiskebys del av Eneby mo, började omkring 1899 styckas av och säljas som tomter. Området, som bebyggdes efter hand under 1900-talets första decennier, fick namnet Karlshov efter bruksägaren och riksdagsmannen Carl Edvard Ekman (1826–1903) på Finspångs bruk som ägde Fiskeby och marken där villaområdet byggts.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.