Namnet Karlshovsvägen ansågs vara hävdvunnet när områdets gator namnsattes 1929.

En del av Fiskebygärdet, Fiskebys del av Eneby mo, började omkring 1899 styckas av och säljas som tomter. Området, som bebyggdes efter hand under 1900-talets första decennier, fick namnet Karlshov efter bruksägaren och riksdagsmannen Carl Edvard Ekman (1826–1903) på Finspångs bruk som ägde Fiskeby och marken där villaområdet byggts.