Den 25 juni 1958 namngavs kvarteret Sandbyhov i Haga.

Kvarteret omfattar Sandbyhovs vårdhems område. Sandbyhov var en herrgårdsbyggnad som var inspektorsbostad för Ståthöga gård, vilken ofta har haft samma ägare och brukare som Sandby. Huvudbyggnaden användes som folkskola från 1870-talet till 1910 då den brann ned. Samma år invigdes här i stället Norrköpings stads arbets- och försörjningsanstalt, som 1937 bytte namn till Sandbyhovs sjukhus. Mellan 1939 och 1963 fanns här också sinnesslöanstalten Värnhem ”för obildbara manliga och kvinnliga sinnesslöa samt för bildbara sinnesslöa kvinnor”. Kvar i Sandbyhov av omsorgs- och vårdinstitutionerna finns numera en vårdcentral och äldreboenden.

(Sandbyhovs mentalsjukhus med Sandbyhovskyrkan till höger 1944. Foto: Carl Werngren. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)