Den 19 mars 1942 namngavs Björkallén i Haga.

Den gamla allén som ledde fram till herrgården Taborsberg var 1942 ännu kantad av björkar. På 1930 års karta utgjorde Björkallén norra delen av den äldre Taborsbergsvägen.

Se vidare Taborsbergsvägen.