Den nuvarande stadsdelen bebyggdes norrifrån i och med att Fiskebygärdet omkring 1899 började styckas upp i tomter som under 1900-talets första decennier blev Karlshovs villaområde. Sedan Norrköpings stad på 1920-talet köpt Taborsbergs herrgård och delat upp marken i tomter växte Taborsbergs villaområde fram. I området mellan Taborsberg och Marielund låg ännu på 1930-talet gårdar och åkrar.

Stadsdelen fick sitt namn av gården Haga som hade varit torp under Taborsberg och låg nära den plats där Rågången och Breda vägen nu strålar samman. Omkring 1918 togs gårdens mark i anspråk som kolonijord för Norrköpingsbor och kallades Taborsbergs koloniträdgårdar.

De flesta av stadsdelens gator har namn med lokal anknytning, ofta till äldre fastigheter, gårdar eller till de trädgårdsmästerier som funnits här. ”Inom norra delen av området har under ett antal år legat ett koloniträdgårdsområde”, skrev namnförslagsberedningen 1942. Kvarteren i området fick ”till erinran härom” namn som anknöt till trädgårdsodling.

(Flygfoto över Haga år 1964. Foto: AB Flygtrafik. Ur Östergötlands museums samlingar)