Den 19 mars 1942 namngavs Gabrielsbergsgatan i Haga.

 Gabrielsberg var i slutet av 1800-talet ett småbruk som omfattade blott ett smalt område söder om Blommelund. På 1930-talet arrenderades jorden av gården Norra Lund.