Abborreberg

Abborreberg

Abborreberg är ett av Norrköpingstraktens första sommarnöjen, eller fritidsställen. Det började byggas på 1810-talet av textilfabrikör Christian Lenning på hans gård Dömestads marker med utsikt över Bråviken och Kolmården. Det första Lenning lät uppföra var en...
Bergsbrogården och Knäppingen

Bergsbrogården och Knäppingen

Norrköpings stadsmuseum är sedan 1981 inrymt i två gamla hantverks- och industrigårdar mitt i det komprimerade industrilandskapet, längs Motala ström. Det är Bergsbrogården (eller Skiöldska gården) i väster och f.d. Fagerströmska gården, med Knäppingen och...
Bergslagsgården

Bergslagsgården

Enligt en tradition från Risingebygden är huset uppfört av virke från den rivna mangårdsbyggnaden på herrgården Tvartorp, inte långt från Rejmyre. Husets benämning kan också sammanhänga med detta. Det uppsattes senast 1743 av ”madame” Margareta Eckhoff,...
De Geerskolan

De Geerskolan

De Geerskolan stod färdig 1862 utmed Södra Promenaden och var då ett av de första folkskolehusen som uppfördes efter folkskolereformen. Byggnaden ritades av stadsarkitekten Malm som i stort följde rekommendationer givna av Malmörektorn P A Siljeström, en av tidens...
Eschelsonska och Waseska husen

Eschelsonska och Waseska husen

Gamla Torget begränsas på norra sidan av två byggnader, det långsträckta Eschelsonska huset och ett mindre gavelhus, Waseska byggnaden. Tillsammans med den övriga bebyggelsen runt torget bildar de en enhetlig miljö av tidig 1800-talskaraktär. Äldsta delen av...
Gamla gymnastikhuset

Gamla gymnastikhuset

Gamla gymnastikhuset, som stod färdigt 1868, uppfördes i anslutning till det nya läroverket och blev Norrköpings första egentliga gymnastikhall. Byggnaden ritades av stadsarkitekten Malm. Den har en trearmad korsplan med genomgående mittparti i två våningar och låga...