De Geerskolan stod färdig 1862 utmed Södra Promenaden och var då ett av de första folkskolehusen som uppfördes efter folkskolereformen. Byggnaden ritades av stadsarkitekten Malm som i stort följde rekommendationer givna av Malmörektorn P A Siljeström, en av tidens ledande pedagogiska reformsträvare. Skolan utformades invändigt med tamburer istället för korridorer. Huset har två våningar och är uppfört av tegel, under ett valmat tak täckt med röd falsplåt. De gula putsfasaderna har i viss mån förenklats med tiden. Fasaderna får sin karaktär av rundbågefönster, hörnkedjor och gesimser samt de mot norr utspringande flyglarnas portaler som markeras av frontoner och klocktorn vid takfoten.

Adress: Nygatan 58.

Bebyggelseregistret (Källa: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Östergötlands län, 1990-12-07, 221-505-88)

(Foto: Ragnar Öberg, licensierad under public domain via Wikimedia Commons)