Abborreberg är ett av Norrköpingstraktens första sommarnöjen, eller fritidsställen. Det började byggas på 1810-talet av textilfabrikör Christian Lenning på hans gård Dömestads marker med utsikt över Bråviken och Kolmården. Det första Lenning lät uppföra var en fiskebod, ett båthus och en brygga. Första bostadshuset uppfördes 1820 och är det sexkantiga hus som ingår i Sjöpaviljongen. Till sin form liknar det ett lusthus men hade eldstad och en kökstillbyggnad med terrass på taket. Äldre är dock sannolikt torpet Grindstugan, en timrad och reveterad enkelstuga.

Sjöpaviljongen byggdes 1828, med utsmyckningar såsom kolonner, trekantsgavlar, pilastrar m.m. i nyantik stil.

På 1830-talet fortsatte Lenning utbyggnaden av Abborreberg. 1834 tillkom Kavaljersbyggnaden i gulmålat timmer och 1832 tillkom delar av Stora villan. En stor engelsk park med lövträd som numera är försvunnen anlades också vid denna tid. Under nya ägare, på slutet av 1800-talet fick Sjöpaviljongen det nuvarande utseendet genom en tillbyggnad som förenade de äldsta byggnaderna. Stora villan tillbyggdes i vinkel och försågs med utsiktstorn, veranda och en rikt utsmyckad fasad i tidstypisk stil. Under denna period tillkom även Fåfängan, ett åttkantigt lusthus.

Abborreberg ägs sedan 1949 av Norrköpings kommun och drivs som vandrarhem och kafé.

(Foto: Västgöten/Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0)