Gamla Torget begränsas på norra sidan av två byggnader, det långsträckta Eschelsonska huset och ett mindre gavelhus, Waseska byggnaden. Tillsammans med den övriga bebyggelsen runt torget bildar de en enhetlig miljö av tidig 1800-talskaraktär. Äldsta delen av Eschelsonska huset uppfördes omkring 1740 av grosshandlaren Carl Magnus Westerberg. Huset har dock fått sitt namn efter handlaren och såpfabrikören Olov Eschelson som köpte det 1827 och vars familj drev såpfabrik inom kvarteret till 1919.

Byggnaden är av putsat tegel i två våningar och har inredd vindsvåning under plåttäckt sadeltak. Under hela byggnaden finns stora tunnvälvda källare. Den äldsta delen av huset ligger i sydöstra hörnet och bestod ursprungligen av en vinkelbyggnad i två våningar med vindsvåning under säteritak. Huvudfasaden längs torget var ca 28 meter lång. Den ursprungliga huvudentrén hade kryssvälvd vestibul. Ingången är nu igensatt och ersatt av ett rustikomfattat fönster. Huset var i sitt ursprungliga skick rosafärgat med lisener markerade i gult och var ett av stadens förnämsta hus.

1835 lät Olof Eschelson förlänga byggnaden 23 meter åt väster. Takvåningen i det äldre huset byggdes om och hela byggnaden försågs med sadeltak. 1916 inreddes bostadslägenheter på vinden och fem takkupor tillkom då. De senare togs bort vid en restaurering på 1970-talet.

Waseska byggnaden uppfördes troligen omkring 1740. Sitt namn har den fått efter glasmästaren Erik Wase, som ägde huset under senare delen av 1700-talet. Huset är byggt av reveterat timmer i två våningar med vindsvåning under brant, tegeltäckt sadeltak. Planen är i det närmaste kvadratisk.

Bebyggelseregistret (Källa: Byggnadsminnen 1961-1978 – Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981)

(Eschelsonska huset. Foto: Katy AM (Wikimedia CC-BY-SA-3.0))