Enligt en tradition från Risingebygden är huset uppfört av virke från den rivna mangårdsbyggnaden på herrgården Tvartorp, inte långt från Rejmyre. Husets benämning kan också sammanhänga med detta. Det uppsattes senast 1743 av ”madame” Margareta Eckhoff, som drev handelsrörelse här. Byggnaden ligger mellan Skvallertorget, ett av stadens gamla handelscentra, och Motala ström. Den är en av de bäst bevarade byggnaderna av de få som finns kvar från denna tid i Norrköping.

Huset är uppfört av timmer i en våning samt har två vindsvåningar, varav den ena är inredd. Huset har ett tegeltäckt säteritak av modifierad typ. Bottenvåningens fasad är klädd med lockribbspanel. Sitt nuvarande utseende fick huset genom en restaurering 1971-72, då exteriören återställdes till ett tidigare skick efter en ombyggnad till Konsumbutik 1932. Husets plan är i det närmaste kvadratisk. Rumsindelning och interiör har starkt förändrats genom ombyggnader, medan välvda källarrum finns kvar.

Efter att ha varit handelsgård till 1795 fungerade Bergslagsgården åren 1796-1935 som färgaregård. Rörelsen bedrevs i trähus nere vid strandkanten. Dessa byggnader samt uthuslängorna på tomten revs i slutet av 1930-talet.

Adress: Västgötegatan 25 (kvarteret Bergsbron 7).

Bebyggelseregistret (Källa: Byggnadsminnen 1961-1978 – Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3)

(Foto: Thuresson (Wikimedia CC-BY-SA-2.5))