Gamla gymnastikhuset, som stod färdigt 1868, uppfördes i anslutning till det nya läroverket och blev Norrköpings första egentliga gymnastikhall. Byggnaden ritades av stadsarkitekten Malm.

Den har en trearmad korsplan med genomgående mittparti i två våningar och låga sidoflyglar mot Nygatan. Den är uppförd i tegel med träbjälklag och har valmat, plåtklätt tak. De ljusa putsfasaderna har starkt klassicistisk prägel med symmetrisk uppbyggnad och en huvudfasad mot Nygatan med starkt betonat mittparti. Gatufasaden har accentuerats med rusticerade lisener, mittrisalit och attika. Invändigt utmärker sig kassettaket med lövsågade konsoler, svarvade droppar samt de spegelindelade döbattangdörrarna med profilerade foder.

Bebyggelseregistret (Källa: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Östergötlands län,1990-12-07, Dnr 221-584-88)

(Foto: Ragnar Öberg (Wikimedia CC-BY-SA-3.0))

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.