Norrköpings stadsmuseum är sedan 1981 inrymt i två gamla hantverks- och industrigårdar mitt i det komprimerade industrilandskapet, längs Motala ström. Det är Bergsbrogården (eller Skiöldska gården) i väster och f.d. Fagerströmska gården, med Knäppingen och industrihusen ULTRA och NIGA, i öster.

På Bergsbrogården kan den nuvarande gårdsbildningens anor räknas från 1700-talets mitt. På gården finns ett reveterat kontors- och bostadshus längs med gatan, stall och magasin på gården och två små lusthus ute på de små holmarna i strömmen. Miljön ger en god uppfattning om hur en fabrikör bodde kring sekelskiftet 1900.

På Fagerströmska gården utplånades alla spår av äldre bebyggelse vid en brand 1811, med undantag för de sannolikt senmedeltida källarvalven under gathuset Knäppingen. Gathuset återuppfördes i två etapper och stod färdigt 1828.

Även de båda industrihusen ULTRA och NIGA är byggda i flera etapper, mellan 1894 och 1938. Till industrimiljön hör också en panncentral med hög fabriksskorsten och en låg färgeribyggnad.

Adress: Västgötegatan 19-21.

Bebyggelseregistret (Källa: Beslut om byggnadsminne 1990; Norrköpings stadsmuseums hemsida 2005)

(Foto: Harri Blomberg. (Wikimedia CC-BY-SA-3.0)