Kalvhagen

Kalvhagen

Kalvhagen i Gamla staden namngavs den 15 januari 2016. ”Parknamnet har föreslagits utifrån den benämning som senast tillskrivits området, Kalvhagen.” Platsen var från början en karantänplats där skärgårdsbefolkningen lastade av kor de fört till staden för försäljning....
Björkalundsrondellen

Björkalundsrondellen

Den 15 januari 2016 namngavs Björkalundsrondellen i Björkalund. Genom rondellen på Gamla Övägen når man stadsdelen Björkalund. Namnet kommer från det i dag rivna torpet Björklund (som undantagsvis skrivs Björkalund). Det finns med i de äldsta husförhörslängderna från...