Kalvhagen i Gamla staden namngavs den 15 januari 2016.

”Parknamnet har föreslagits utifrån den benämning som senast tillskrivits området, Kalvhagen.” Platsen var från början en karantänplats där skärgårdsbefolkningen lastade av kor de fört till staden för försäljning. År 1806 kallades den Gröna plan och i en guidebok från 1857 beskrivs den som ”en triangelformig, med höga träd försedd plats nedom stadens Lasarett och midt för Tyska församlingens pastorshus. Detta ställe utgör en behaglig hviloplats, som mycket anlitas av dem, hvilka invänta ankommande ångfartyg.” Namnet Kalvhagen är belagt från 1868 men på en karta från 1870-talet står det Lasarettsparken (efter stadens lasarett som låg bredvid Kalvhagen fram till 1881).

(Kalvhagen omkring 1890. Foto: Carl Nilsson. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)