Den 15 januari 2016 namngavs Aluminiumgatan i Ingelsta.

Namngrupp ”metaller”. Aluminium är världens vanligaste metall.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.