Läktarplatsen i Såpkullen namngavs den 11 november 2013.

Namngrupp ”idrott”. Läktarplatsen är ett nytt torg intill Idrottsparken.