Bodavägen

Bodavägen

Bodavägen i Kimstad namngavs den 25 oktober 1984. Vägen leder till Boda som bestod av byn Stora Boda med fyra gårdar och gården Lilla Boda samt utjorden Handköpet. En av gårdarna i Boda ägdes 1444 av Vreta kloster. Namnet går tillbaka till ordet bodar vilket kan syfta...
Vångavägen

Vångavägen

Vångavägen i Vånga namngavs den 25 oktober 1984. Vägen förbinder Skärblacka och Vånga. Kyrkbyn Vånga omnämns första gången 1386. Namnet är pluralformen av vång (gärde, hage). Fram till 1984 hette även nuvarande Skärblackavägen från Borgs kyrka Vångavägen. (Vånga...
Tallebovägen

Tallebovägen

Tallebovägen i Borg namngavs den 25 oktober 1984. Vägen ligger i området Tallebo som fått sitt namn efter de 1700-talsstugor och nyare fastigheter som legat här på båda sidor om landsvägen till Skärblacka. Tallebo är ett vanligt namn på små...
Pjältvägen

Pjältvägen

Pjältvägen i Jursla och Åby namngavs den 25 oktober 1984. Namnet kommer från den närbelägna Pjältån som utgör Jurslas gräns mot Åby. Det är oklart hur gammalt ånamnet är för på en karta från 1757 omtalas ån som Kuddbyån. Namnet Pjälten är annars belagt från slutet av...