Vångavägen i Vånga namngavs den 25 oktober 1984.

Vägen förbinder Skärblacka och Vånga. Kyrkbyn Vånga omnämns första gången 1386. Namnet är pluralformen av vång (gärde, hage).

Fram till 1984 hette även nuvarande Skärblackavägen från Borgs kyrka Vångavägen.

(Vånga kyrka. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)