Den 25 oktober 1984 namngavs Eklidsgatan i Lindö.

Namngavs ”efter namnet Ekliden på stadsägan 7052, belägen vid gatan”.