Den 25 oktober 1984 namngavs Eklidsgatan i Lindö.

Namngavs ”efter namnet Ekliden på stadsägan 7052, belägen vid gatan”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.