Pjältvägen i Jursla och Åby namngavs den 25 oktober 1984.

Namnet kommer från den närbelägna Pjältån som utgör Jurslas gräns mot Åby. Det är oklart hur gammalt ånamnet är för på en karta från 1757 omtalas ån som Kuddbyån. Namnet Pjälten är annars belagt från slutet av 1600-talet men då som en äng vid ån, och ännu på 1940-talet fanns fastigheten Pjälten där. Ängsnamnet skulle kunna komma från det fornsvenska ordet pjälter (trasa). Ett annat möjligt ursprung är det fornsvenska verbet pjälta som mest är belagt i betydelsen ”ha samlag” men också ”gå med små steg, trippa” vilket skulle kunna beskriva åns lopp.

Det är svårt att avgöra om ån har gett namn åt ängen eller vice versa men Institutet för språk och folkminnen lutar åt att Pjälten är det ursprungliga namnet eftersom det verkar ha varit känt sedan långt tillbaka.