Bodavägen i Kimstad namngavs den 25 oktober 1984.

Vägen leder till Boda som bestod av byn Stora Boda med fyra gårdar och gården Lilla Boda samt utjorden Handköpet. En av gårdarna i Boda ägdes 1444 av Vreta kloster. Namnet går tillbaka till ordet bodar vilket kan syfta på en eller flera höbodar på en tidigare utmark.