Fiskebyvägen

Fiskebyvägen

Den 7 november 1929 namngavs Fiskebyvägen. Vägen leder till Fiskeby gård och pappersbruk. Byn Fiskeby har sannolikt etablerats under yngre järnålder och som namnet antyder har den legat vid Motala ströms goda fiskevatten. Vattenkraften från Fiskebyfallen har också...
Karlshovsvägen

Karlshovsvägen

Namnet Karlshovsvägen ansågs vara hävdvunnet när områdets gator namnsattes 1929. En del av Fiskebygärdet, Fiskebys del av Eneby mo, började omkring 1899 styckas av och säljas som tomter. Området, som bebyggdes efter hand under 1900-talets första decennier, fick namnet...
Drivhusvägen

Drivhusvägen

Den 7 november 1929 namngavs Drivhusvägen i Haga och Enebymo. Vägen är namngiven efter ”förekomsten av stora trädgårdsanläggningar för handelsändamål” i området.
Gyllenkrooksvägen

Gyllenkrooksvägen

Den 7 november 1929 namngavs Gyllenkrooksvägen i Haga. Namnet ”hänföra sig till de sista ägarne av Taborsberg, innan denna egendom övertogs av nuvarande ägaren Aktiebolaget Taborsbergs Koloniträdgårdar”. De två ogifta fröknarna Augusta Gyllenkrok (1821–1910) och...
Gyllenkrooksvägen

Taborsbergsvägen

Den 7 november 1929 namngavs Taborsbergsvägen i Haga. Taborsbergsvägen leder till Taborsbergs herrgård. Taborsberg med anor från 1700-talet var ”bebyggd för ståndspersoner” och räknades som herrgård. Släkten Gyllenkrook var gårdens sista adliga ägare och då bodde här...