Den 7 november 1929 namngavs Fiskebyvägen.

Vägen leder till Fiskeby gård och pappersbruk. Byn Fiskeby har sannolikt etablerats under yngre järnålder och som namnet antyder har den legat vid Motala ströms goda fiskevatten. Vattenkraften från Fiskebyfallen har också utnyttjats för kvarndrift sedan medeltiden. År 1637 utfärdade drottning Kristina privilegiebrev för papperstillverkning till Fiskeby och 1641 köptes gården av Louis De Geer. Den kom att tillhöra Finspongs styckebruk ända fram till 1917. Papperstillverkningen pågick i mindre skala under av 1700- och 1800-talet. År 1872 anlades maskinpappersbruket och 1953 stod en ny kartongmaskin färdig vid Fiskeby. Vid sidan av det moderna pappersbruket utgör Fiskebyområdet i dag en industriell bruksmiljö av riksintresse med den gamla respektive nya bruksherrgården. De byggdes vid 1800-talets mitt och slut, och ligger omgivna av en park invid Strömmen.