Medelvägen

Medelvägen

Medelvägen i Haga namngavs den 7 november 1929. Namnet ”hänför sig till dess läge mellan två vägar” – Hagalundsgatan och Karlshovsvägen.
Gruvgången

Gruvgången

Gruvgången i Haga namngavs den 7 november 1929. Fick sitt namn ”till erinran därom, att denna väg går fram över ett gammalt gruvschakt”.
Herrgårdsvägen

Herrgårdsvägen

Herrgårdsvägen i Haga namngavs den 7 november 1929. Leder till Taborsbergs herrgård. Taborsberg med anor från 1700-talet var ”bebyggd för ståndspersoner” och räknades som herrgård. Släkten Gyllenkrook var gårdens sista adliga ägare och då bodde här de två ”fröknarna...
Grenadjärvägen

Grenadjärvägen

Grenadjärvägen i Pryssgården namngavs den 7 november 1929. Gatunamnet ”anspela på det inom Pryssgårdsområdet ännu belägna grenadjärtorpet”. Soldattorpet tillhörde Fiskeby rote inom Första livgrenadjärregementet och den siste knekten hette Aron Alfred Blid (1867–1956)....
Ekeborghsvägen

Ekeborghsvägen

Den 7 november 1929 namngavs Ekeborghsvägen i Pryssgården. Gatan är namngiven till minne av Christian August Ekeborgh (1824–1906) som var kyrkoherde i Östra Eneby församling. Han föddes i Norrköping och efter studier i Norrköping, Linköping och Uppsala tog han...