Gruvgången i Haga namngavs den 7 november 1929.

Fick sitt namn ”till erinran därom, att denna väg går fram över ett gammalt gruvschakt”.