Den 7 november 1929 namngavs Ekeborghsvägen i Pryssgården.

Gatan är namngiven till minne av Christian August Ekeborgh (1824–1906) som var kyrkoherde i Östra Eneby församling. Han föddes i Norrköping och efter studier i Norrköping, Linköping och Uppsala tog han teologie examen 1847. Ekeborgh tillträdde som kyrkoherde i Östra Eneby 1871 och var kontraktsprost där 1882–1904 samt därtill mångårig ledamot av landstingsfullmäktige, och satt i riksdagens andra kammare 1885–1890. ”Med en nobel karaktär af gammaldags gustaviansk läggning, klart och redigt hufvud samt framstående praktisk duglighet förenade han stor lätthet att uttrycka sig, ett tillgängligt, sällskapligt och grannlaga sätt samt en älskvärd gästfrihet” heter det i minnesordet över honom vid prästmötet 1912.

(Christian August Ekeborgh. Ur Östergötlands läns landsting 1863-1962 – porträttgalleri)