Östra Promenaden 25

År 1930 lät byggmästaren John Journath uppföra denna mycket fina byggnad i stram 20-tals klassicism. Huset uppfördes under den period då trångboddheten i Sverige var som störst. Bostadsbristen i Sverige var större än i exempelvis England och Tyskland. Många hus...

Nygatan 89

Längs med Nygatan ligger denna mycket fina byggnad i jugendstil. Huset uppfördes av byggherren och gårdsägaren F O Hedenqvist. Huset ritades av arkitekten John Franzén som vid denna tidpunkt var en väl anlitad arkitekt. Åren innan hade Franzén haft firma tillsammans...

Drottninggatan 11, Trädgårdsgatan 6

I hörnet av Drottninggatan och Trädgårdsgatan ligger arkitekternas Löfgren och Paulsons uppförda byggnad från 1894. De båda arkitekterna hade troligen också sin ateljé i detta hus och då var det här som de båda ritade hus åt många byggherrar både i Norrköping och i...

Norra Promenaden 114, Tjustgatan 2

År 1897 köpte P A Pettersson tomten 7 i detta kvarter. Uppdraget att rita huset gav han förmodligen till en lokal arkitekt men då bygglovsritningarna är osignerad finns det inget svar på vem det kan ha varit. Byggnaden ritades i fransk nyrenässans. I folkmun kallades...

Södra Promenaden 117, Kristinagatan 62

År 1897 uppfördes denna magnifika byggnad av byggherren Gustav Jonsson. Byggnaden är belägen i hörnet av Kristinagatan och Södra Promenaden. Huset ritades av arkitekterna Karl Flodin och John Franzén som vid denna tidpunkt drev arkitektfirma tillsammans. Byggnaden är...

Södra Promenaden 113, Olai Kyrkogata 59

Arkitektfirman Flodin och Franzén fick 1896 uppdraget att för byggherren och kassören John Samuelsson rita denna magnifika byggnad. Huset ligger i hörnet av Södra Promenaden och Olai Kyrkogata. Inspiration till denna byggnad är hämtad från Berlin och det är ritat i...