Nygatan 78

Mycket fin byggnad som uppfördes 1897. Bygglovsritningarna till denna byggnad är mycket fina men är inte signerade. Byggherre var folkskoleläraren och stadsfullmäktiges ordförande Per Lundahl. Lundahl lät uppföra två byggnader i detta kvarter. Husen byggdes sannolikt...

Trädgårdsgatan 4

I hörnet av Trädgårdsgatan och Gamla Rådstugugatan ligger denna mycket fina jugendbyggnad uppförd 1908 av byggherren och byggmästaren Edvin Ericksson. Edvin Ericksson kom senare att bli en mycket framstående byggherre. Ericksson uppförde under 1920-talet en stor mängd...

Drottninggatan 28 (Nermanska huset)

Vid Drottninggatans mittersta del ligger denna mycket fina byggnad uppförd 1888 i klassisk nyrenässansstil. Byggnaden ritades av arkitekten Gustaf Zander, som också stod som byggherre. Gustaf Zander föddes i Norrköping den 3:e september 1835 och gifte sig 1881 med...

Drottninggatan 26 (Telegrafstationen)

Kungliga telegrafstyrelsen uppförde mellan åren 1909-1912 denna unika tegelborg i hörnet av Drottninggatan och Hospitalsgatan. Den gamla telegrafstationen fanns tidigare nere vid Karl Johans Park, där idag ”Postettan” ligger. Den första telegrafstationen...

S:t Persgatan 158, Östra Promenaden 42-44

I hörnet av Sankt Persgatan och Östra Promenaden ligger denna mycket vackra byggnad uppförd 1898. Då ritningarna för byggnaden är osignerade finns det inget direkt svar på vem som skulle kunna ha ritat huset men det sägs att huset ritades av stadsingenjören och...

Nygatan 79, Bryggaregatan 7

I hörnet av Nygatan och Bryggaregatan ligger denna mycket pampiga 20-klassicistiska byggnad uppförd av byggherren K A Eklund 1924. Eklund var en mycket stor byggherre som bland annat uppförde hus i kvarteren Klockan och Höjden. Denna byggnad ritades av arkitekten Knut...