I hörnet av Trädgårdsgatan och Gamla Rådstugugatan ligger denna mycket fina jugendbyggnad uppförd 1908 av byggherren och byggmästaren Edvin Ericksson. Edvin Ericksson kom senare att bli en mycket framstående byggherre. Ericksson uppförde under 1920-talet en stor mängd byggnader, bland annat i stadsdelen Nordantill.

Tullhuset 1 fasad

Arkitekten som fick det ärofyllda uppdraget att rita denna byggnad var byggmästaren Hjalmar Månsson. Huset ligger nära Strömmen och Strömsparken. I och med nybyggnationen av kvarteret Gåsen har huset kommit att bäddas in mer i gatu- och stadsbilden och kommer inte längre vara lika exponerad i detta gathörn. Under 1980-talet var huset rivningshotat av byggherren SIAB som ville bygga nytt men det visade sig att det skulle komma att bli lönsamt att bygga om huset till nybyggnadsstandard. Huset består av fyra våningar och inredd vindsvåning.

Fasaden är mycket fin och välunderhållen och består av ljusgul slätputs på tegel och sockelvåningen har huggen sandsten och därunder låg sockel av granit. Taket är lagt med bandfalsad plåt. Under åren har fasaden förenklats något. Dörrarna, till trapphuset med ingång från Trädgårdsgatan, är i original och målade i grön kulör. Dörrarna är i mycket gott skick. Portikgången är ombyggd till garageinfart. År 1984 genomfördes ett fönsterbyte med instickskarmar och bågarna är målade i vit kulör. Butikslokalerna har till viss del bevarade skyltfönster med bågar målade i grön kulör samt butiksdörrar med dito grön målning.

Tullhuset 1 planritning

Lägenheterna har till viss del påkostad inredning så som eldstäder, kakelugnar, spegeldörrar, trägolv, fiskbensmönstrad parkett och stuckaturer. I samband med ombyggnaden 1984 byggdes en del lägenheter om till etagevåningar och samtidigt förändrades vissa planlösningar kraftigt. Ett trapphus byggdes igen och används idag som matsal.

Trapphuset är moderniserat under 1980-talet men golven i svart och ritrutig marmor finns bevarat och likaså dörrarna från trapphallen till trapphuset. Lägenhetsdörrarna är i sentida karaktär från 1984. I taken finns sparsmakad stuckatur men en större del av dessa täcks av ljudisolerande skivor. Sentida väggmålning i vitt och grönt.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.