Gamla Rådstugugatan 32 (Snusaffären)

Längs med Gamla Rådstugugatan ligger denna mycket fina byggnad uppförd omkring 1804 av byggherren och fabrikören Petter Swartz. Byggnaden har delvis fungerat som bostad till företagets ledare och detaljhandel i bottenvåningen. Kvarteret Knäppingsborg i sin helhet har...

Trädgårdsgatan 3-5

I kvarteret Storgatan ligger denna mycket fina byggnad uppförd 1889 efter ritningar av troligen Karl Flodin. Byggherre var handlanden N F Tjusberg. Kvarterets namn ”Storgatan” kommer från kvarterets läge invid Storgatan. Storgatan var den gatan som gick...

Skolgatan 24

I hörnet av Skolgatan och Kristinagatan ligger denna byggnad uppförd i nyklassicistisk stil 1892 efter ritningar av troligen ingenjören Robert Weisse. Robert Weisse var vid denna tidpunkt stadsingenjör och ritade främst nybyggnadskartor men det är högst troligt att...

Gamla Rådstugugatan 33 (Tesdorpfska huset)

Invid gamla torget ligger denna mycket vackra byggnad (huset rakt fram på bilden) uppförd 1827 av bruksinspektören Carl Härnström. Carl Härnström föddes 1785 och gifte sig 1825 med Anna Ulrika Juringius. År 1828 såldes huset till vinhandlaren Johan Jacob Tesdorpf som...

Gamla Torget 3 (Eschelsonska huset)

Invid Gamla torget ligger denna mycket praktfulla byggnad uppförd omkring 1730 av grosshandlaren Carl Magnus Westerberg. År 1744 byggdes huset ut och kom efter det att kallas för ”Westerbergska huset”. Huset användes bland annat som bostad till kungliga...

Vattengatan 24, Luntgatan 18

Denna byggnad är en av få som återstår av den sekelskiftesbebyggelse som uppfördes av förmögna affärsmän och byggmästare i början av 1900-talet. Byggnaden här uppfördes av byggmästaren Gustaf Philip Olander. Gustaf Philip Olander var en mycket framgångsrik byggmästare...