Denna byggnad är en av få som återstår av den sekelskiftesbebyggelse som uppfördes av förmögna affärsmän och byggmästare i början av 1900-talet. Byggnaden här uppfördes av byggmästaren Gustaf Philip Olander. Gustaf Philip Olander var en mycket framgångsrik byggmästare och hans intresse och sin passion för byggnader gick sedan i arv till sonen Gustaf som även han blev en mycket framgångsrik affärsman. Gustaf Philip föddes den 9 januari 1839 och stiftade 1894 Norrköpings Byggmästareförening, en förening som han skulle bli trogen till 1902.

Bladet 13

Denna byggnad uppfördes 1907 efter ritningar av Werner Northun och ligger i hörnet av Luntgatan och Vattengatan. Byggnaden är uppförd i klassisk jugendstil och omfattar tre våningar och inredd vindsvåning med lägenheter om tre rum och kök.

År 1984 moderniserades byggnaden och samtidigt installerades en utanpåliggande hiss, dock mycket diskret inbyggd. Byggherre var ABV Armerad Betong Vägförbättringar AB.

Fasaden består av brun puts på tegel samt sockel av huggen natursten och därunder en låg sockel av granit. Taket är lagt med svart plåt.

I husets första och andra våning finns lägenheter om två till fyra rum och kök. I några av lägenheterna finns öppna spisar från Rudholms Kakelugnsfabrik, tak med stuckaturer, parkettgolv, spegeldörrar, skjutdörrar och höga bröstpaneler. En del av lägenheterna har även en väl tilltagen balkong och/eller tillgång till stor loftgång. På vinden finns sentida inredda vindsvåningar med sentida inredning. Samtliga fönster är bytta 1984.

I huvudtrapphuset, med ingång från Vattengatan, finns glasdörrar med sentida glasrutor (frostade). De inre dörrarna till trapphallen finns kvar i original och här finns även ett bevarat marmorgolv. Väggarna har sentida färgsättning, fönster med blyinfattningar finns kvar i original samt den slingrande trappans handledare bärs upp av smidesverk i klassisk jugendstil. Till lägenheterna hör modernare typ av lägenhetsdörrar i dörrfoder anpassade efter pardörrsentré.

Byggnaden dokumenterades 2010 av Bo Daniel Hörnestam.