Invid Gamla torget ligger denna mycket praktfulla byggnad uppförd omkring 1730 av grosshandlaren Carl Magnus Westerberg. År 1744 byggdes huset ut och kom efter det att kallas för ”Westerbergska huset”. Huset användes bland annat som bostad till kungliga gäster och var länge ansett som en av stadens vackraste byggnader. Huset är uppfört i en stilren blandning av empir och nyklassicism. Huset består av två våningar och oinredd vindsvåning. Huset byggnadsminnesförklarades 1978.

Eschelsonska huset

I huset har det under åren varit vinhandel och tillverkning av såpa. År 1835 byggdes huset ut av handlanden Olof Eschelson. I den nybyggda delen öppnades ett par år senare Norrköpings första bankkontor med namnet ”Östgötha Privatbank”.

Fasaden består av gul puts på tegel och sockel av granit och puts. Fönstren är av sentida karaktär. Mot Gamla Rådstugugatan finns en mycket vacker portdörr med vackra dekorationer av trä. Mot samma gata finns också nedgångar till källare (dock igensatta). Mot Gamla Torget finns nedgångar till källare med järndörrar i mörkgrå kulör. Taket är lagt med svart falsad plåt.

Huset innehåller idag lokaler för Kriminalvårdsstyrelsen. En del av kvarteret består av en obebyggd tomt som är högst önskvärd att bebygga.

Byggnaden dokumenterades 2010 av Bo Daniel Hörnestam.