Invid gamla torget ligger denna mycket vackra byggnad (huset rakt fram på bilden) uppförd 1827 av bruksinspektören Carl Härnström. Carl Härnström föddes 1785 och gifte sig 1825 med Anna Ulrika Juringius.

Tesdorpfska huset

År 1828 såldes huset till vinhandlaren Johan Jacob Tesdorpf som precis hade flyttat till Norrköping från Lübeck. På våren 1840 lät Johan Jacob Tesdorpf förlänga huset. Huset kom efter tillbyggnaden att få dubbel fasadlängd och drygt 13 år senare, närmare bestämt 1853, smyckades fasaden med ornamenter och en front d´Espice.

År 1863 övertogs Tesdorpfs verksamhet av Herman Freese och tillsammans med Frans Alderin drev de båda vinhandeln. Freeses arvingar fortsatte rörelsen fram till 1910 då vin och sprit förstatligades.

År 1929 såldes byggnaden till grosshandlaren Carl Kalin som lät bygga om byggnaden något och i samband med ombyggnaden försvann de källaringångar som låg placerade utmed Gamla Rådstugugatan.

I byggnaden fanns under ett par decennier Norrköpings första bowlinghall.

För ett tiotal år sedan förändrades fasaden genom att en terrass monterades upp, denna med vackra smidesverk. Huset inhyste tidigare krogarna Vasa och Tegelvalvet, i skrivande stund råder osäkerhet över om dessa krogar kommer att öppna igen.

Fasaden består av gul puts på tegel och sockel av gråbeige spritputs. Taket är lagt med svart plåt.

Byggnadens interiörer varierar i stort och många rum och lokaler är moderniserade och har därav sentida inredning. I ett fåtal rum finns vackra takstuckaturer, trägolv och listverk bevarade.

Byggnaden dokumenterades 2010 av Bo Daniel Hörnestam.