I hörnet av Skolgatan och Kristinagatan ligger denna byggnad uppförd i nyklassicistisk stil 1892 efter ritningar av troligen ingenjören Robert Weisse. Robert Weisse var vid denna tidpunkt stadsingenjör och ritade främst nybyggnadskartor men det är högst troligt att han även fick uppdrag att rita bostadshus. I de allra flesta fall signerade aldrig Weisse sina ritningar utan antaget är då grundat på hans stil att rita samt i vissa fall även hans handstil när han skrev ut rumsbenämningarna på planritningarna. Byggherren som lät uppföra huset var Verner Carlsson. Huset består av tre våningar och oinredd vindsvåning med förråd.

Smedjan 9

Fasaden består av röd puts på tegel. Frontoner och lister är målade i en vit kulör. Bottenvåningen består av blockrusticerad puts och därunder en låg sockel av granit. År 1983 genomfördes ett fönsterbyte som delvis förändrade husets karaktär. Portdörrarna, till trapphuset mot Skolgatan, är bevarade och målade i en grå kulör. Dörrarna är i mycket gott skick. Mot gården är fasaden tilläggsisolerad.

Lägenheterna är mycket välbevarade med kakelugnar, spegeldörrar, enklare spegeldörrar, trägolv och fiskbensmönstrad parkett. Planlösningarna är mycket välbevarade. En butikslokal är ombyggd till kontorslokaler.

Trapphuset, med ingång från Skolgatan, är mycket välbevarat. I trapphallen finns mycket vackra och stiliga målningar på väggarna. Motiven är främst hämtade från naturen och liknar målningarna i trapphuset på Norra Promenaden 112 A. Målningarna är osignerade. Att målningar är signerade är i Norrköping mycket ovanligt. I trapphallen finns även fina paneler med bättrad ådringsmålning. Trapphallen är mycket värdefull. Stuckaturer och tak är målade i en vit kulör. Golven består av svart och vitrutig cementmosaik.

Byggnaden dokumenterades år 2005 av Daniel Hörnestam.